Eko-Energia w Gminie Hanna - Etap II

Wskaźniki

Wskaźniki dla projektu

Strona zawiera szacunkowe redukcje zanieczyszczeń CO2 związane z wprowadzeniem w ramach tego projektu instalacji grzewczych. Dzięki instalacjom na biomasę oraz solarom uruchomionym w ramach projektu uzyskano wymierną redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Piecy na biomasę

33

Instalacji solarnych

117

Wyprodukowana energia

1099.89MWh

Zaoszczędzona emisja CO2

604.86t CO2